slide
Station Delay Est Arr Est Dep Sch Arr Sch Dep Distance Day(Arr Date)
1. Bhubaneswar (BBS) 00:00 19:00 Source 19:00 0 1 (22 Jan 2018)
2. Lingaraj Tmp Rd (LGTR) 19:06 19:07 19:06 19:07 4 1 (22 Jan 2018)
3. Retang (RTN) 19:16 19:17 19:16 19:17 11 1 (22 Jan 2018)
4. Khurda Road Jn (KUR) 19:35 19:40 19:35 19:40 18 1 (22 Jan 2018)
5. Argul (ARGL) 19:46 19:47 19:46 19:47 24 1 (22 Jan 2018)
6. Kaipada Road (KPXR) 19:53 19:54 19:53 19:54 28 1 (22 Jan 2018)
7. Dhaulimuhan (DLMH) 19:59 20:00 19:59 20:00 32 1 (22 Jan 2018)
8. Tapang (TAP) 20:05 20:06 20:05 20:06 36 1 (22 Jan 2018)
9. Golabai (GLBA) 20:11 20:12 20:11 20:12 41 1 (22 Jan 2018)
10. Nirakarpur (NKP) 20:17 20:18 20:17 20:18 44 1 (22 Jan 2018)
11. Bhusandpur (BSDP) 20:24 20:25 20:24 20:25 52 1 (22 Jan 2018)
12. Muketashwar (MKTP) 20:30 20:31 20:30 20:31 57 1 (22 Jan 2018)
13. Kalupara Ghat (KAPG) 20:36 20:37 20:36 20:37 62 1 (22 Jan 2018)
14. Kuhuri (KUU) 20:43 20:44 20:43 20:44 68 1 (22 Jan 2018)
15. Gangadharpur (GNGD) 20:51 20:52 20:51 20:52 76 1 (22 Jan 2018)
16. Solari (SLZ) 20:57 20:58 20:57 20:58 81 1 (22 Jan 2018)
17. Balugan (BALU) 21:15 21:20 21:15 21:20 89 1 (22 Jan 2018)
18. Chilka (CLKA) 21:26 21:27 21:26 21:27 96 1 (22 Jan 2018)
19. Kalijai (KLJI) 21:32 21:33 21:32 21:33 102 1 (22 Jan 2018)
20. Khallikot (KIT) 21:38 21:39 21:38 21:39 106 1 (22 Jan 2018)
21. Rambha (RBA) 21:48 21:49 21:48 21:49 118 1 (22 Jan 2018)
22. Humma (HMA) 21:58 21:59 21:58 21:59 129 1 (22 Jan 2018)
23. Ganjam (GAM) 22:04 22:05 22:04 22:05 135 1 (22 Jan 2018)
24. Chatrapur Court (CAPC) 22:13 22:14 22:13 22:14 143 1 (22 Jan 2018)
25. Chatrapur (CAP) 22:20 22:21 22:20 22:21 144 1 (22 Jan 2018)
26. Jagan Nathapur (JNP) 22:30 22:31 22:30 22:31 156 1 (22 Jan 2018)
27. Brahmapur (BAM) 22:40 22:45 22:40 22:45 165 1 (22 Jan 2018)
28. Golanthra (GTA) 22:54 22:55 22:54 22:55 176 1 (22 Jan 2018)
29. Surla Road (SLRD) 23:01 23:02 23:01 23:02 180 1 (22 Jan 2018)
30. Ichchpuram (IPM) 23:12 23:13 23:12 23:13 189 1 (22 Jan 2018)
31. Jhadupudi (JPI) 23:22 23:23 23:22 23:23 201 1 (22 Jan 2018)
32. Sompeta (SPT) 23:28 23:29 23:28 23:29 207 1 (22 Jan 2018)
33. Baruva (BAV) 23:37 23:38 23:37 23:38 217 1 (22 Jan 2018)
34. Mandasa Road (MMS) 23:45 23:46 23:45 23:46 226 1 (22 Jan 2018)
35. Summadevi (SUDV) 23:52 23:53 23:52 23:53 233 1 (22 Jan 2018)
36. Palasa (PSA) 01:20 00:00 01:20 Destination 239 1 (22 Jan 2018)

EasyTrainInfo on Twitter  EasyTrainInfo on Facebook  EasyTrainInfo profile on Google+  Easytraininfo blogger  Download Easytraininfo android app on google play store